Alzheimerova nemoc v perspektivě TCM

Alzheimereva nemoc -TCM

Koho by neděsila ztráta paměti. Obzvláště, když se demence týká našeho blízkého … anebo první příznaky (ne)možné (ne)moci začínáme sledovat u sebe.  Nemusí však jít nutně jen o tunel, na jehož konci čeká černočerná tma. Jak příčiny Alzheimerovy choroby osvětluje Tradiční čínská medicína? Jak přistoupit k prevenci a postavit se léčbě?

 

Pohled západní medicíny

Slovy lékařské vědy je Alzheimerova nemoc (AN) chronické, progresivní onemocnění nervové soustavy, při kterém dochází k degenerativnímu zániku neuronů. Nemocný je tak v podstatě stále více postižen demencí. Čím více se průměrná délka lidského života zvyšuje, tím větším se stává AN zdravotnickým a zároveň i společenským problémem, neboť v pokročilé fázi potřebují nemocní péči 24hodin denně. Věk je totiž nejvíce rizikovým faktorem AN. Do 60 let věku se vyskytuje mezi lidmi jen velmi sporadicky, ale v 80 letech je jí postižena již plná pětina populace a u starších 85 let stojí za plnou polovinou úmrtí.

Chorobu jako první popsal před více než 100 lety německý lékař Alois Alzheimer. I když od té doby nemocných neustále přibývá, nepanuje v moderní medicíně shoda na tom, jak přistoupit k účinné prevenci. Výsledky výzkumů jsou různorodé a někdy si i protiřečí. Často se však mezi vhodnými preventivními přístupy uvádějí pravidelný fyzický pohyb, přiměřená mentální aktivita a pití čaje (antioxidant). Naopak jako nejčastější příčina bývá uváděna špatná životospráva, nadměrná konzumace tuků a cukrů, holdování kouření a alkoholu, dlouhodobý stres, únava, přepracování, deprese...

 

Alzheimerova choroba má tři fáze, kterými si postižený postupně prochází:

  1. V „lehkém” stádiu se nemocný zprvu obtížně dorozumívá, zapomíná (se), nemůže najít své věci a bloudí i u sebe doma, stává se více podezíravým a vztahovačným, obtížně se rozhoduje, ztrácí iniciativu i zájem o své někdejší koníčky, začínají se projevovat známky deprese a úzkostných a agresivních vztahů, v rysech osobnosti se stále více prosazuje sobeckost a egocentričnost. 
  2. Ve středně těžkém stádiu se prohlubují příznaky z úvodní fáze, naplno se projevuje porucha soudnosti a kritického myšlení, problémem začíná být osobní hygiena, vaření a kupř. ani při běžném nákupu nejsou schopni najít cestu domů, zčistajasna přicházejí halucinace a nejrůznější stavy zmatenosti.
  3. V nejtěžším stádiu už nemocní nejsou ani schopni sami přijímat potravu, udržet souvislou řeč, nerozeznávají blízké osoby, nerozumí okolnímu dění, dochází k úplné ztrátě soběstačnosti, jsou pak zpravidla jen upoutáni na lůžko a invalidní vozík, tělesně a duševně chátrají, drasticky hubnou a nakonec zemřou.

 

Perspektiva Tradiční čínské medicíny 

TCM vnímá jako důvod Alzheimerovy choroby celý komplex příčin. Pokud o sebe člověk (životo)správně tělesně a duševněnepečuje, tak čím je starší, tím dochází k větší nerovnováze jinu a jangu a zároveň se poškozuje jeho vrozená a rovněž i získaná energie čchi. Mozek tak ztrácí svou základní výživu, navíc se mu často dostává „chemických šoků“ v podobě tzv. “vedlejších” (i hlavních) účinků léků a (psycho)farmak. Mezi další zásadní vlivy patří příliv deprese a osamění, jež s sebou přináší situace, kdy je starší člověk odstaven na vedlejší kolej v rámci (respektive mimo rámec) naší rozjeté spotřební společnosti. Pocit „použitého a nepotřebného” (zboží) se pak nutně propíše i do fyzického zdraví. V konečném důsledku pak dochází ke stagnaci energie čchi, blokádě krve, nahromadění hlenu, jenž utiskuje srdce a ducha. Základní léčbou proto je rozproudění blokády a stagnující energie a vyloučení hlenu. Další potíže je potřeba už léčit dle individuálních příznaků.

 

1. Stagnace energie čchi a blokáda krve

Nemocný bývá v tomto případě přehnaně nervózní, rozrušený a agitovaný. Vyjadřuje se nesouvisle a nadměrně. I když jsou jeho představy mylné, vinu na své straně si nepřipouští a naopak v něm propuká hněvivost a vztek. Má pocit ucpání na hrudi a v podžebří. Jeho jazyk je nafialovělý, se zvětšenými podjazykovými cévami a krevními tečkami. Je proto potřeba zpevnit podemletý břeh, vytáhnout zakleslá stavidla a nechat rozzářit pět hvězd.

 

2. Nedostatek energie čchi s blokádou krve

Mezi typické příznaky zde patří zamlklost a mrzutost, člověk je zasmušilý až depresivní, nemá chuť na jídlo ani cokoli dělat, přidávají se potíže s dechem, celková únava, ochablé svalstvo a ztráta síly. Pleť má nezdravě bledožlutou barvu a jazyk má fialový nádech. V tomto případě je potřeba jemnost nebeské víly – včetně nápoje– a najít (vý)živný kořen života.

 

3. Stagnace hlenu s blokádou krve

U tohoto stavu nedokáže postižený mluvit souvisle a kontrolovat své chování, propadá vzteku, mániím i nejrůznějším vášním. Jazyk bývá opět nafialovělý, tentokrát ale s mastným povlakem. Je rozumné zas zpevnit podemletý břeh a spolu s MUDRci se uchýlit do baladachýnové komnaty.

 

Neméně s tím souvisí i to, aby naše společnost – tedy jeden každý z nás – si uvědomil(a) hodnotu stáří a náležitě se k lidem ve „zlatém věku“ začal(a) chovat. V perspektivě vnímání starověké Číny – a v podstatě všech dalších velkých civilizací – byla moudrost stáří vždy vážena a ctěna (spíše tak pohled na současnost působí jako anomálie). Jak se s druhým zachází, tím také on(a) schází. 

Základ prevence je tedy dodržovat zdravou životosprávu. Pokud chcete zjistit konkrétní doporučení pro Váš konstituční typ, vyplňte si zdarma a anonymně Test Dobrá strava. Zároveň neztrácejte nadhled a (dů)vtip a pokud na Vás přeci jen dolehnou emoční potíže, podívejte se zde, jak lze dosáhnout stavu bez tíže. 

Nakonec to nejzákladnější v sobě nese čínské přísloví: „Když je mé srdce klidné, celý svět je klidný.”

Další články

Dětské ekzémy a růžovka - aby tvář opravdu zrůžověla

Dětské ekzémy a růžovka - aby tvář...

Jak je to s dětským ekzémem a růžovkou v dospělosti? Nevíte, zda je Vaše dítě vlhký nebo suchý typ? Udělejte si Test dobré stravy.

Když se nám ekzémy začnou zajídat

Když se nám ekzémy začnou zajídat

Trápí Vás ekzém a ne a ne se ho zbavit? Zkuste změnit jídelníček! Tradiční...

Jak se z kopřivky ne(r)o(z)sypat

Jak se z kopřivky ne(r)o(z)sypat

Kopřivka nebo také „urtikárie” je krátkodobé zarudnutí kůže s tvorbou...