Alzheimerova nemoc v perspektivě TCM

Alzheimereva nemoc -TCM

Koho by neděsila ztráta paměti. Obzvláště, když se demence týká našeho blízkého … anebo první příznaky (ne)možné (ne)moci začínáme sledovat u sebe.  Nemusí však jít nutně jen o tunel, na jehož konci čeká černočerná tma. Jak příčiny Alzheimerovy choroby osvětluje Tradiční čínská medicína? Jak přistoupit k prevenci a postavit se léčbě?

 

Pohled západní medicíny

Slovy lékařské vědy je Alzheimerova nemoc (AN) chronické, progresivní onemocnění nervové soustavy, při kterém dochází k degenerativnímu zániku neuronů. Nemocný je tak v podstatě stále více postižen demencí. Čím více se průměrná délka lidského života zvyšuje, tím větším se stává AN zdravotnickým a zároveň i společenským problémem, neboť v pokročilé fázi potřebují nemocní péči 24hodin denně. Věk je totiž nejvíce rizikovým faktorem AN. Do 60 let věku se vyskytuje mezi lidmi jen velmi sporadicky, ale v 80 letech je jí postižena již plná pětina populace a u starších 85 let stojí za plnou polovinou úmrtí.

Chorobu jako první popsal před více než 100 lety německý lékař Alois Alzheimer. I když od té doby nemocných neustále přibývá, nepanuje v moderní medicíně shoda na tom, jak přistoupit k účinné prevenci. Výsledky výzkumů jsou různorodé a někdy si i protiřečí. Často se však mezi vhodnými preventivními přístupy uvádějí pravidelný fyzický pohyb, přiměřená mentální aktivita a pití čaje (antioxidant). Naopak jako nejčastější příčina bývá uváděna špatná životospráva, nadměrná konzumace tuků a cukrů, holdování kouření a alkoholu, dlouhodobý stres, únava, přepracování, deprese...

 

Alzheimerova choroba má tři fáze, kterými si postižený postupně prochází:

  1. V „lehkém” stádiu se nemocný zprvu obtížně dorozumívá, zapomíná (se), nemůže najít své věci a bloudí i u sebe doma, stává se více podezíravým a vztahovačným, obtížně se rozhoduje, ztrácí iniciativu i zájem o své někdejší koníčky, začínají se projevovat známky deprese a úzkostných a agresivních vztahů, v rysech osobnosti se stále více prosazuje sobeckost a egocentričnost. 
  2. Ve středně těžkém stádiu se prohlubují příznaky z úvodní fáze, naplno se projevuje porucha soudnosti a kritického myšlení, problémem začíná být osobní hygiena, vaření a kupř. ani při běžném nákupu nejsou schopni najít cestu domů, zčistajasna přicházejí halucinace a nejrůznější stavy zmatenosti.
  3. V nejtěžším stádiu už nemocní nejsou ani schopni sami přijímat potravu, udržet souvislou řeč, nerozeznávají blízké osoby, nerozumí okolnímu dění, dochází k úplné ztrátě soběstačnosti, jsou pak zpravidla jen upoutáni na lůžko a invalidní vozík, tělesně a duševně chátrají, drasticky hubnou a nakonec zemřou.

 

Perspektiva Tradiční čínské medicíny 

TCM vnímá jako důvod Alzheimerovy choroby celý komplex příčin. Pokud o sebe člověk (životo)správně tělesně a duševněnepečuje, tak čím je starší, tím dochází k větší nerovnováze jinu a jangu a zároveň se poškozuje jeho vrozená a rovněž i získaná energie čchi. Mozek tak ztrácí svou základní výživu, navíc se mu často dostává „chemických šoků“ v podobě tzv. “vedlejších” (i hlavních) účinků léků a (psycho)farmak. Mezi další zásadní vlivy patří příliv deprese a osamění, jež s sebou přináší situace, kdy je starší člověk odstaven na vedlejší kolej v rámci (respektive mimo rámec) naší rozjeté spotřební společnosti. Pocit „použitého a nepotřebného” (zboží) se pak nutně propíše i do fyzického zdraví. V konečném důsledku pak dochází ke stagnaci energie čchi, blokádě krve, nahromadění hlenu, jenž utiskuje srdce a ducha. Základní léčbou proto je rozproudění blokády a stagnující energie a vyloučení hlenu. Další potíže je potřeba už léčit dle individuálních příznaků.

 

1. Stagnace energie čchi a blokáda krve

Nemocný bývá v tomto případě přehnaně nervózní, rozrušený a agitovaný. Vyjadřuje se nesouvisle a nadměrně. I když jsou jeho představy mylné, vinu na své straně si nepřipouští a naopak v něm propuká hněvivost a vztek. Má pocit ucpání na hrudi a v podžebří. Jeho jazyk je nafialovělý, se zvětšenými podjazykovými cévami a krevními tečkami. Je proto potřeba zpevnit podemletý břeh, vytáhnout zakleslá stavidla a nechat rozzářit pět hvězd.

 

2. Nedostatek energie čchi s blokádou krve

Mezi typické příznaky zde patří zamlklost a mrzutost, člověk je zasmušilý až depresivní, nemá chuť na jídlo ani cokoli dělat, přidávají se potíže s dechem, celková únava, ochablé svalstvo a ztráta síly. Pleť má nezdravě bledožlutou barvu a jazyk má fialový nádech. V tomto případě je potřeba jemnost nebeské víly – včetně nápoje – a najít (vý)živný kořen života.

 

3. Stagnace hlenu s blokádou krve

U tohoto stavu nedokáže postižený mluvit souvisle a kontrolovat své chování, propadá vzteku, mániím i nejrůznějším vášním. Jazyk bývá opět nafialovělý, tentokrát ale s mastným povlakem. Je rozumné zas zpevnit podemletý břeh a spolu s MUDRci se uchýlit do baldachýnové komnaty.

V případě pochybností s výběrem produktů doporučujeme Test Dobrý jazyk na www.patentnimedicina.cz

Neméně s tím souvisí i to, aby naše společnost – tedy jeden každý z nás – si uvědomil(a) hodnotu stáří a náležitě se k lidem ve „zlatém věku“ začal(a) chovat. V perspektivě vnímání starověké Číny – a v podstatě všech dalších velkých civilizací – byla moudrost stáří vždy vážena a ctěna (spíše tak pohled na současnost působí jako anomálie). Jak se s druhým zachází, tím také on(a) schází. 

Základ prevence je tedy dodržovat zdravou životosprávu. Pokud chcete zjistit konkrétní doporučení pro Váš konstituční typ, vyplňte si zdarma a anonymně Test Dobrá strava. Zároveň neztrácejte nadhled a (dů)vtip a pokud na Vás přeci jen dolehnou emoční potíže, podívejte se zde, jak lze dosáhnout stavu bez tíže. 

Nakonec to nejzákladnější v sobě nese čínské přísloví: „Když je mé srdce klidné, celý svět je klidný.”

Nejčtenější články

Fibromyalgie aneb „bolí mě celý člověk”

Fibromyalgie aneb „bolí mě celý člověk”

Znáte takový ten pocit, kdy Vás "bolí celé tělo"? Pokud tento pocit přetrvává...

Jak se dostat Crohnově chorobě na kobylku

Jak se dostat Crohnově chorobě na...

Může se projevit v jakékoliv části trávicího ústrojí, avšak nejčastěji v...

Suché, třepivé a lámavé vlasy

Suché, třepivé a lámavé vlasy

Říká se, že vlasy jsou korunou krásy. Ale co když tomu tak vždycky není? Co dělat s nezdravými vlasy a co nám tím naše pokrývka hlavy říká?