Skončí CO neVIDět nebo tu s námi bude COVID napořád?

Skončí CO neVIDět nebo tu s námi bude COVID napořád?

Proč bylo letos v zimě teplo a zjara zase zima? Chřipkovou sezónu máme každý rok, ale proč přišla taková nevídaná pandemie? Skončí CO neVIDět nebo tady s námi bude „od neVIDim do neVIDim”? Určitě nejste sami, kdo si pokládáte tyto otázky. Pokusme se na ně podívat z perspektivy klasické čínské medicíny, jež se snaží pozorovat cykly v životě člověka i přírody již po tisíciletí.

V předchozím článku Koronavirus a TCM (Herbs) jsme si představili epidemickou nemoc a jak se před ní co nejúčinněji chránit. Nyní bychom se zaměřili zejména na okolnosti, které vedly ke vzniku pandemie a na to, co by (doufejme) mohlo vést k jejímu ukončení.

Po krk a nad hlavu

V základních principech je tradiční čínská medicína velmi prostá – stejné zákonitosti, které můžeme pozorovat okolo nás (v přírodě), platí i pro člověka. Pokud je na zahrádce sucho, zalejeme ji. Když je v místnosti chladno, zatopíme. Pokud cítíme nedostatek, snažíme si dopřát to, co nám schází. Pokud naopak máme něčeho až po krk (práce či naopak nečinnosti) nebo dokonce nad hlavu (strastí a starostí), snažíme se to omezit nebo tomu předcházet. Obdobně klasická čínská vzdělanost rozeznává i u člověka šest základních stavů: Vlhko SHI a Sucho ZAO, Horko RE a Chlad HAN, Nadbytek SHI a Nedostatek XU. Klíčové je proto na počátku léčení určit, co dané osobě primárně schází nebo naopak přebývá a na to se pak během terapie zaměřit.

V lyžařské kombinéze z recese

Pokud se zaměříme více na šestici takzvaných klimatických faktorů, tak zimě vládne Chlad HAN, jaro přináší Vítr FENG, zkraje léta bývá Teplo RE a na jeho vrcholu Horko (oheň HUO), s pozdním létem přichází Vlhko SHI a na podzim Sucho ZAO. Všechny tyto faktory neodpovídají jen jednotlivým částem roku, ale mohou způsobovat i odpovídající nemoci – v zimě nám proto nejpravděpodobněji pronikne do těla chlad, na jaře nás může snadno ofouknout a léto nás zas rozhicuje. Toto vše je pro nás naprosto přirozené, a proto si uzpůsobujeme svůj jídelníček (zázvorový čaj si nejspíš nedáme během letních veder, ale za podzimních plískanic či v zimní vánici rozhodně přijde k duhu), šatník (v lyžařské kombinéze si vyjdeme v létě leda z recese) i životosprávu (pokud venku řádí vichřice, snažíme se zůstat v úkrytu a počkat až se přežene). Problémem však je, že ne vždy se počasí chová dle našich očekávání – a někdy může dojít i k jeho extrémním výkyvům. Pokud se sejde více nepříznivých okolností najednou, mohou snadno vytvořit vhodný terén pro vznik epidemie. Když Světová zdravotnická organizace (WHO) v roce 2004 analyzovala příčiny vzniku epidemie SARS, čerpala mj. i z klasické čínské knihy „Pojednání o epidemických nemocech“ (Wen Yi Lun). V ní autor Wu Youke, který sám zažil mezi lety 1641 a 1644 několik „morových a dalších ran“, píše: „Epidemie nejsou způsobeny větrem, chladem nebo letním horkem, ale spíše představují zcela odlišný typ patogenu.“ Naším dnešním slovníkem bychom řekli, že při šíření epidemie hraje výraznou roli i velká míra toxicity, jež umožňuje jejich rychlé šíření a nakažlivost. Mohou se tak dostat i do míst, kde panují klimaticky zcela jiné podmínky než v místě vzniku nemoci.

Nedostatek doplnit a zaseknutí rozhýbat

Co se skrývá za stěží čitelnými zkratkami SARS  a COVID-19 z pohledu tradiční čínské medicíny? TCM nerozepisuje jednotlivé viry v detailním rozboru, ale snaží se je vždy zařadit do základních a nám již známých výše popsaných kategorií. U viru SARS proto platilo, že šlo o typ patogenu Vlhka SHI a Horka RE, který postihuje v první řadě dráhu Plic FEI a Žaludku WEI. U koronaviru jde o jakýsi velmi zhuštěný Chlad HAN spojený s toxickou Vlhkostí SHI DU, který primárně napadá dráhu Plic FEI. Když se podíváme blíže na mapu, kde leží místo vzniku samotného koronaviru, tak najdeme město WU-chan na břehu největší asijské řeky Jang-c-tiang, kde převažuje celoroční vlhké klima. Odtud pramení i jeho podstata – Vlhko SHI. K tomu se přidalo i období letošní zimy (Chladu HAN), které však měla velmi neobvyklý – tedy toxický – průběh.

Pokud bychom se více zaměřili na jednotlivé fáze průběhu nemoci, tak nejdříve u pacienta pozorujeme zvýšenou teplotu se zimnicí – v další fázi pak vysokou horečku, stísněnost na hrudi a astmatické záchvaty – a konečně při nejvážnějším průběhu celkové vyčerpání (tělesné i duševní), suchost v ústech (jazyk se lepí na patro) a nedostatek chuti (k jídlu i životu). Z tohoto pohledu bychom mohli označit za hlavní projevy COVIDu Chlad HAN,  Vlhko SHI, Horko RE, Toxin DU, Stagnaci YU a Nedostatek XU. Dle této základní orientace se řídí i přístup čínské medicíny k léčbě, kdy si každá fáze vyžaduje odlišný přístup – Nedostatek XU doplnit, Stagnaci YU rozproudit, Horko RE zchladit, Vlhko SHI vysušit (drenážovat) atd.

S výběrem vhodné bylinné směsi pak lze vyzkoušet Test Dobrý jazyk.

Bez zimního spánku

SARS a současná virová podoba koronaviru mají společné nejen to, že vznikly na území Číny. Pokud bychom se podívali na jejich načasování, tak obě epidemie začaly na sklonku roku – 2002 respektive 2019. V základním díle klasické čínské medicíny Vnitřní knize Žlutého císaře čteme: „Pokud je chladná újma v zimě, dostaví se horečnaté onemocnění na jaře.“ To se opakuje každý rok a jde o nám dobře známou vlnu chřipek, jež se zjara prožene i naší vlastí. Větší problém však nastává tehdy, když roční období neběží podle našich očekávání. Obdobně jako rok 2002 byl i ten loňský poznamenán nestabilním počasím s převahou větru a horka, který vyvrcholil v abnormálně teplém průběhu zimy – na severní polokouli jsme tak mnohde marně toužili po sněhových radovánkách a v Austrálii to zas znamenalo zachránit si holý život útěkem před nebývalými požáry. Místo aby si příroda odpočinula během zaslouženého zimního spánku, vyčerpávaly jí nucené aktivity. Kdybychom se na to podívali více z lékařského hlediska, tak loňský rok byl celkově poznamenán nedostatkem Země (z pohledu energie Pěti elementů) – což se neprojevilo jen výše uvedenou proměnlivostí klimatu, ale pro naše tělo má takovýto stav za následek tendenci k tvorbě Vlhka a Hlenu. V kostce všechny tyto faktory přispěly k tomu, že na propuknutí epidemie s počátkem letošního roku bylo (ne)řádně zaděláno.

Klíč k nápravě

Obecně pro epidemii platí, že vznikne za příhodných klimatických a přírodních podmínek. Velmi podnětné na čínské medicíně a klasické vzdělanosti je to, že již po tisíciletí pozoruje, třídí a tříbí všechny jevy, které probíhají v nás (člověku) i kolem nás (ve světě) a snaží se najít k jejich pochopení a nápravě ten správný klíč. Tradiční věda o klimatických energiích (tzv. Wu Yun Liu Qi – Pět pohybů šesteré čchi) nám pak předkládá ucelený pohled na to, jaké počasí můžeme daný rok a sezónu očekávat a jaký to bude mít vliv na náš organismus (tělo, mysl i ducha). V minulosti byla často využívaným nástrojem, kdy na základě jejích znalostí bylo možné určit i to, který rok hrozí, že propukne epidemie a jaká bude její podstata (Vlhko SHI či Sucho ZAO, Chlad HAN nebo Horko RE apod.). Lékaři prošlí klasickou vzdělaností tak mohli sebe i populaci na její příchod náležitě připravit – preventivním podáváním bylin, akupunkturou a celkovým posílením organismu.

Jízda se zataženou ruční brzdou

Jak tedy pohlíží „tradiční věda o klimatu“ na rok 2020? Zatímco ten loňský (Ji Hai) je charakterizován z šedesátiročního cyklu jako vůbec nejteplejší, nese si letošek (Geng Zi) velmi odlišnou charakteristiku. Kdybychom si jej měli připodobnit k jízdě automobilem, tak je to jako bychom se snažili jet se zataženou ruční brzdou. Velmi dobře to bylo vidět na nástupu letošního jara, kdy počáteční hřejivé dny se velmi rychle překlopily hluboko pod bod mrazu. A i dnes nás sice těší sluneční paprsky přes den, ale v noci zas teploty klesají k nule. Obdobný průběh můžeme pak očekávat i u počátku léta, podzimu a zimy.

Neplatí to však jen o počasí jako takovém – dominantní energií celého letošního roku je element Kovu. To znamená mj. i to, že naše plicní energie bude celoročně oslabená a snadněji se mohou v naší dýchací soustavě projevovat různé patologie a nemoci. Velmi dobře si to můžete představit nejen na rovině fyzické, ale i emoční – pokud panují stísněné podmínky nebo máme z něčeho strach, zrovna dobře se nám nedýchá. To, že koronavirus primárně napadá dráhu Plic FEI není z tohoto pohledu vůbec překvapivé.

Navíc je v letošním roce energie Kovu nebývale umocněná, protože se potkává více klimatických faktorů, které mají za následek to, že vše se bude projevovat v daleko větším měřítku. K tomuto – slovy starých mistrů – „běžnému nebeskému souznění“ (Tong Tian Fu) dochází jen výjimečně (jednou za „uherský rok“) a každý lékař klasické čínské medicíny jej má v diáři poznamenané s třemi vykřičníky, protože při něm dochází k zesílení všech projevů (pozitivních i negativních). Obecně pak platí, že vše má oproti jiným rokům rychlý vývoj a tendenci k následnému setrvávání (Voda SHEN se „zasekne“ v Kovu FEI a ten začne reznout). Nemusíme si to představit jen na úrovni nemoci a šíření epidemie, ale i na příkladu jednání jednotlivců, států a společnosti jako takové. Vždyť, napadlo by Vás po bujaré oslavě Nového roku anebo ještě na hromnice, že za pár týdnů bude celá republika šít a nosit roušky, že budou uzavřené hranice, školy i obchody a omezená možnost pohybu? Se znalostí Wu Yun Liu Qi (tradiční vědě o klimatických změnách) by to však nemuselo být až tak překvapivé. Naštěstí nás klasická moudrost učí i to, že nic netrvá věčně a vše podléhá proměně.

Blýská se na lepší časy

Doposud jsme se věnovali celoroční předpovědi a „Pěti pohybům“ (Wu Yun). Abychom si mohli vše ještě komplexněji představit, je potřeba přidat i oněch „Šest energií“ (Liu Qi). Ta člení rok na šest stejně velkých částí. Základní pořadí sezón zůstává samozřejmě stejné – po jaru následuje léto atd. Každý rok se však proměňuje (respektive posunuje – celý cyklus tak trvá 6 let) převaha té které energie – proto je někdy jaro větrnější, léto chladnější, podzim vlhčí, zima teplejší atp. Podívejme se ve stručnosti na výhled letošního roku:

21. ledna až 20. března 2020

V období, které máme již za sebou probíhal prudký atak Chladu HAN (Tai Yang) do Dřeva GAN (Jue Yin). I z toho důvodu se mohl koronavirus, jehož základem je Chlad HAN, tak snadno šířit světem – doslova s větrem o závod (podstatou Dřeva GAN a Jue Yin je Vítr FENG). Energie Dřeva GAN však odpovídá v našem organismu i Játrům GAN, a proto má patogen Chladu HAN tendenci vstupovat nejdříve do dráhy Plic FEI (Kov) a poté, při hlubší penetraci, i do Jater GAN.

21. března až 20. května

V současnosti nám vstupuje Vítr FENG (Jue Yin) do Ohně HUO (Shao Yin). Dobře si to dokážeme představit i z posezení u táboráku, kdy s větrem se plameny rozšlehají a nečekaně mohou měnit směr. Vítr znamená chaos, neuspořádání a problémy s organizací procesů. Oheň HUO (Shao Yin) na úrovni fyzického těla odpovídá Srdci XIN a Ledvinám SHEN, do nichž kvůli Větru FENG může snadno vstupovat neklid. Tato napjatá situace má pak tendenci se projevovat nadměrným vzrušením, úzkostmi a hlubokým (existenciálním) strachem. V rámci tradiční čínské medicíny je proto potřeba hledat princip Země PI – usazení, stabilizaci a pevnou půdu pod nohama. Na tomto poli mohou velmi účinně pomoci byliny, akupunktura i meditace nebo jakékoliv relaxační cvičení (čchi-kung, jóga, pilates atp.). Celkově se tak jedná o kritické období, které je potřeba především ustát – s nadějí na věci příští (proměnu cyklu).

21. května až 20. července

Klíčová změna by měla nastat k tomto datu, neboť se v tomto období můžeme těšit na příchod dvojitého Ohně HUO. Ke spíše menšímu ohýnku (Shao Yin) se přidává „pořádná vatra“ (Shao Yang). Koronavirus je primárně koncentrovaným Chladem HAN, na nějž je nejlepším lékem Teplo RE – nebo spíš rovnou Horko (oheň HUO). Zároveň platí, že po celý letošní rok je dominantní energie Kovu FEI, jež nám oslabuje Plíce FEI (jako kdyby nám někdo železnými obručemi stahoval hrudník). V rámci základních vztahů Pěti prvků víme, že kontrolním prvkem Kovu FEI je právě Oheň HUO (jako jediný jej dokáže roztavit). V tomto čase bychom se tak měli konečně zplna plic nadechnout.

21. července až 20. září

Vše by mělo výrazněji zpomalit na konci léta, kdy přichází energie dvojité Země PI (Tai Yin), jež bude spojena s Vlhkem SHI. Těšit se tak můžeme nejen na ztišení po chaosu a uklidnění situace, ale rovněž na vydatnější srážky.

Konečné rozuzlení

Není tak úplně pravdou, když se říká, že v minulosti byly všechny zimy jen krásně sněžné (ladovské) a na jaře bylo jaro a v létě léto. Ve starší české literatuře se můžeme dočíst, jak sedláci, když uklidili po sklizni a odpočinuli během Vánoc, rozjeli často po novém roce vítaný přivýdělek. Pivovary či hospody v minulosti neměly skvělé chladící systémy jako je tomu dnes. Zato na řekách bývalo v zimě ledu habaděj. Proto jej sedláci nasekali, koňmo rozvezli po pivovarských aj. sklepích, kde vydržel pěkně v chládku až do dalšího roku. Pamětníci však vzpomínají, že jeden rok trochu mrzlo do Vánoc a po novém roce už ani ťuk. Možná to pro ně tehdy bylo velké překvapení, ale s určitou znalostí přírodních cyklů by to šlo přinejmenším předpokládat.

Takto se vše odvíjí v rámci přirozených (přírodních) cyklů. Pokud má člověk dobrou imunitu (Wei Qi), nemusí se obávat ani příchodu současné epidemie, protože jeho organismus by to měl hravě ustát. Když však máme zvýšenou teplotu, vyschlé patro a bolavé klouby, na pohodě a přirozené obranyschopnosti mu to zrovna dvakrát nepřidá. Obdobné pak platí i pro naši planetu. A právě problémem současnosti je fakt, že naše planeta má dlouhodobou horečku, jež se rok od roku zvyšuje. Pokud bychom nechtěli (u)věřit statistikám či vědeckým studiím, stačí si vyjít v Čechách na procházku do (usychajícího) lesa, zkusit načerpat vodu z (dříve vydatné) studně nebo se pokusit normálně fungovat (přežít) v letní výhni velkoměsta. Ke vzniku epidemií tak nepřispívá určitě jen proměna sezónních energií, ale i člověk svým chováním. V čase válek tak decimovaly obyvatele nejen nepřátelské síly, ale rovněž nemoci. K ničivému šíření španělské chřipky, jež si vyžádala násobně více obětí než první světová válka, velmi přispělo naprosté vyčerpání většiny obyvatel vleklým konfliktem. Proto je i nyní otázkou, jak moc jsme se jako lidstvo odpoutali od přirozených a ve své podstatě i léčivých (autoregulačních) cyklů. Jinak řečeno, ukáže se, v jak moc dobré kondici je náš organismus. Těžko totiž jde vést zdravý život na nemocné planetě. 

A na zemi pokoj

Vždy je však šance na nápravu – a Země si při pohledu od vesmíru určitě na chvilku oddechla (minimálně co se týče ruchu a nečistot v atmosféře). Jistě nepomůže, když se nad daným stavem rozohníme nebo propadneme panice či depresi. Nejen citáty z klasické čínské moudrosti jsou inspirující – kupř. Karel Čapek před pár desetiletími napsal: „A na zemi pokoj. Na celé zemi. Já to cítím, vy to cítíte. Je jen jedna země; jenže lidstvo se musilo napolo pomlátit, aby si to začalo jakž takž uvědomovat.“ Od té doby jsme se jako lidstvo ještě několikrát ‚pomlátili“ – od lokálních šarvátek až po světové konflikty... a mnohde se pokračuje „jako by se nechumelilo“. Palčivost současné situace si však tentokrát uvědomuje na světě opravdu každý. Věřme, že si při řešení přespříliš nespálíme prsty (a nejen je) a že si další cestu zvolíme společně (s planetou) – pokojně, s rozmyslem i pod rouškou současných chmur a mračen s úsměvem na rtech.


Mgr. Pavel Janšta pro TCM Herbs

zavřít

Katalog TCM

Souhlasím a potvrzuji, že jsem terapeut, student nebo vážný zájemce o TCM.

Nejčtenější články

Co (si) počít s prázdnotou krve

Co (si) počít s prázdnotou krve

Znáte ten pocit „jako by se ve mně krve nedořezal”? V případě prázdnoty krve však nejde jen o krátkodobé vyschnutí našeho životadárného řečiště...

Jak posílit účinně a (c)hutně svou imunitu

Jak posílit účinně a (c)hutně svou...

Co si představit pod imunitou z hlediska Tradiční čínské medicíny? Jak TCM vnímá její vskutku účinnou podporu?

Orgánové hodiny aneb kdy a co nejlépe jíst

Orgánové hodiny aneb kdy a co nejlépe...

Jak si vhodněji nastavit stravu z hlediska Tradiční čínské medicíny? Které potraviny optimálně zařadit do svého jídelníčku?