Stres jak jej (ne)známe

Stres jak jej (ne)známe

Letošní rok působí, že nám stresových situacích přináší nepřeberně. Netřeba se o tom rozepisovat – nečekaná realita doléhá na každého. Jak vnímat stres z pohledu tradiční čínské medicíny (TCM)? Co jej může vyvolávat? Jak si s ním poradit? V článku se pokusíme nastínit nejen obecněji známé faktory, ale uvést možná i docela nečekané skutečnosti.

Proč mít játra jako zvon

Svět okolo nás se neustále mění – a stejně tak proudí naším těla stále nová a oživující energie. Toto je z hlediska TCM přirozený stav a běh věcí. Když se naše tělo snadno přizpůsobuje změnám – ideálně jim „jde naproti” – je vše v pořádku. Problém nastává až tehdy, kdy dojde k zablokování – psychickému, emočnímu nebo i fyzickému. Orgánem, jenž v těle „řídí” tento proces přizpůsobování se změnám, jsou játra. Jsou zodpovědné za udržování stálosti a balance vnitřního prostředí organismu (tzv. homeostázy). To však neznamená neměnné, statické nastavení, ale hladké proudění. Pokud se ale energie (čchi) jater zablokuje, tělo ztrácí schopnost se operativně a dostatečně přizpůsobovat měnícím se podmínkám – ať už jde o proměny okolního prostředí nebo vnitřní nastavení člověka. Stres proto v tomto ohledu můžeme definovat jako vytváření takových podmínek, které vedou k omezení či potlačení funkce jater. Naše přirozená obranyschopnost se tím také značně snižuje, neboť armádě schází generál (játrům zvoní hrana).

Emoce, klima a životní styl

Existuje trojice hlavních příčin, které se v souvislosti se stresem v TCM nejčastěji uvádějí. Jde zejména o emoce jako hněv, frustrace, závist, nenávist a obecně jakékoliv emoční potlačení, neboť to se dříve či později „dostane do těla” a zablokuje i příslušný orgán – zejména játra. Dalších velkým stresorem je klima – zejména když je atypické a nesezónní. Vybavte si, jak na vás působí, když v zimě není žádný sníh, anebo v létě schází slunce. Nejde přitom jen o dobrou kondici našich emocí, ale stav podnebí přímo ovlivňuje i kvalitu prostředí, ve kterém žijeme. Těžko si pak můžeme užít spokojenosti a radosti ze zdraví v pošpiněných či špatně fungujících podmínkách. Třetím velkým spouštěčem stresu je náš životní styl – tedy věc, kterou můžeme sami, přímo a „nejsnáze” ovlivnit.

Nečekané podoby stresu

Stres však nemusí pocházet pouze z těchto těžkých ran pro náš organismus. Mnohdy množství drobností, které by samy o sobě nebyly problémem, mohou v součtu znamenat mnohem větší zátěž. V každém z nás „tikají” vnitřní orgánové hodiny (více k nim v tomto článku). Vznikaly během miliónů let postupné evoluce, kdy se náš organismus vyvíjel v taktu a souladu s nejrůznějšími rytmy tohoto světa. Pokud se však my sami nepřizpůsobujeme tomuto přirozeně proudícímu času, zaděláváme si tím (o)povážlivě na zdravotní komplikace. To se obzvláště týká těch, kteří musí v rámci svého zaměstnání docházet na noční šichtu ve směnném provozu nebo často překračují různé časové zóny (typicky posádka letadla či byznysmeni). Nemusí však jít pouze o tyto jasně čitelné případy. (Na)večer bychom měli naše tělo přepnout do odpočinkového módu, aby se mohlo uvolnit a začít čerpat energii na další den. Pokud jej však udržujeme pozdě do večera v chodu – například sledováním televize či hleděním do obrazovky počítače – musí se náš organismus stále znovu vybudit, aby mohl zapnout a fungovat. Podobných vybočení oproti kýženému stavu může být celá řada – vynechaným jídlem počínaje a opožděným příchodem na schůzku konče. Nejde přitom „jen” o naše chování, ale o stresové podněty, které budou mít ve výsledku fyzickou a patologickou podobu.

Co si s tím počít?

Se svými emocemi určitě můžeme pracovat. Jak? Některé z vhodných tipů se dozvíte v článcích Emoční potíže z pohledu TCM a Pravidla duševní hygieny. V případě zdravější životosprávy neváhejte nahlédnout i pod pokličku Pravidel zdravého stravování a Detoxikace. Pro postižené orgánové soustavy našeho těla vybírá a tříbí tradiční čínská medicína již po tisíciletí sestavy bylin, které mohou nejlépe při konkrétním neduhu pomoci – zejména v běhu na dlouhou trať. Těžko lze totiž dosáhnout zásadního ozdravení, když náš přístup změníme na základě aktuálního impulsu ve sprint na sto metrů, po němž zůstane naše netrénované tělo vyčerpaně ležet a sotva dokážeme popadnout dech… Nebojte se proto přistoupit ke svému životu vytrvalecky, s vhodně nastaveným tempem, dobře promyšlenou trasou a již od počátku i se zdravým zápalem!

V případě pochybností s výběrem bylinných produktů doporučujeme Test Dobrý jazyk na www.patentnimedicina.cz.  

* * *

ed staletími čínský klasik Chung Jing-Ming pravil: „Pokud je okolí v souladu s mou myslí, uvolním si límec a pohodlně se posadím pod padající květy. Pak nepozorovaně připlují bílá oblaka a zůstanou mi po boku.” Ovlivnit můžeme nejen své vnitřní nastavení, ale i prostředí, které nás bezprostředně obklopuje (velkou studnici moudrosti představuje v tomto ohledu feng-šuej – tedy tradiční čínské učení, jež pomáhá člověku nastolit harmonii v prostoru a umožnit nerušené plynutí energie čchi). Pokud je totiž prostor (tedy i člověk) zanesený, nic potřebného se ani objevit nemůže – nemá k(u)dy přijít. Proto je na začátek ze všeho nejdůležitější si řádně uklidit – v sobě i okolo nás – a pak se uklidnit, zvolnit, otevřít se … a nechat se překvapit, co nového přijde.

 

Pro TCM Herbs Mgr. Pavel Janšta

zavřít

Katalog TCM

Souhlasím a potvrzuji, že jsem terapeut, student nebo vážný zájemce o TCM.

Nejčtenější články

Co si počít s Prázdnotou YIN?

Co si počít s Prázdnotou YIN?

V případě Prázdnoty YIN se jedná o jinou (doslova jinovou) nedostatečnost v organismu. A oproti Nedostatku Krve jde celkově o závažnější stav...

Jak doplnit Prázdnotu Krve?

Jak doplnit Prázdnotu Krve?

Krev představuje z pohledu TCM klíčovou složku našeho těla. Jak praví klasik: Krev je matkou QI. QI je velitelem krve.

Jak se stravovat v souladu s ročním obdobím

Jak se stravovat v souladu s ročním...

Z pohledu TCM je zásadní, aby všechny čtyři roční období – jaro, léto, podzim a zima...