Proč roníme slzy

Proč roníme slzy

Každý z nás někdy plakal – ať už před druhými nebo někde v koutku. Mnohdy k nám přicházejí slzy jako katalyzátor dlouho zadržovaných věcí či emocí. Jindy nám zvlhne zrak při dojemném filmu, knize, případně když nám blahopřejí naši blízcí. Anebo nemůžeme zadržet potoky slz při krájení cibule nebo když silně zaduje vítr či nám padne do oka nějaká nečistota. Všechny tyto projevy nám jsou dobře známy… Jaká je však skutečná příčina padání slz? Je „uslzenost“ v pořádku nebo ukazuje na stav vnitřní nerovnováhy a (budoucích) zdravotních komplikací? Jak se na to dívá Tradiční čínská medicína?

Klíčová osa těla – Srdce a Ledviny

Abychom mohli zodpovědět uvedené otázky, je potřeba si v krátkosti přiblížit, jak vnímá uspořádání a fungování našeho organismu Tradiční čínská medicína (TCM). Z jejího pohledu není důležitějšího spojení v těle, než mezi Srdcem a Ledvinami. Pod pojmem „Srdce“ bychom si neměli představit jen orgán, jenž udržuje oběh krve v těle. Již v předcházejícím článku Jak předcházet rakovinějsme si přiblížili, že „srdce drží pozici panovníka a vládce – jas ducha z něj vychází.“ V podstatě tak řídí všechny orgány v těle. Aby však mělo dostatek zdrojů a energie, od toho jsou tu Ledviny. Marná sláva, i když budete mít doma sebevýkonnější přístroj, bez zapojení do zásuvky Vám beztak nebude fungovat. V obdobném duchu jsou Ledviny naši vrozenou baterií a životodárnou zásobárnou, z níž čerpáme naši sílu a vitalitu po celý život.

Vše podstatné řekne pohled do očí

Jaký má druhý „jas ducha“ poznáme nejlépe, když mu pohlédneme do očí. Pokud je jeho pohled zářivý, má jiskru a probouzí v nás radost a chuť do života, bude jeho Srdce „na pravém místě“. Z hlediska pěti elementů představuje Srdce nejhřejivější fázi Ohně a maximální projevení energie (jangu). Naopak nejvíce jinový orgán jsou Ledviny, jež shromažďují tekutiny lidského těla a jejich základem je tak Voda. Obvykle si Ledviny svou esenci nechávají pro sebe a nedovolují, aby „jen tak“ putovala po těle. Pokud nás však postihne něco hluboce zneklidňujícího, nedokážou Ledviny své fluidum déle zadržet. A co jsou jiného slzy než voda, která se dere na povrch těla? Hnací silou Ledvin je vůle – pokud ji ztratíme, začnou i Ledviny „ztrácet vůli“. Slzy tedy nepřicházejí samy od sebe, ale spouštíme je sami svým chováním, které „spustí stavidla“ v pomyslném rezervoáru naší životní energie (Ledvinách).

Srdce prohřívá a Ledviny chladí

Při dobrém fungování se Srdce a Ledviny, Oheň a Voda, vzájemně podporují. Srdce prohřívá Ledviny, aby pohyb v nich nezamrzl, a naopak Ledviny chladí Srdce, aby se nepřehřálo svým niterným zápalem, neustálým tlukotem a řízením celého těla. Pokud je toto spojení přerušeno, začneme pociťovat Horko (nadbytek jangu) v horní části těla, což se může projevit hyperaktivitou, přemírou neukotvených myšlenek, žízní, aftami na jazyku apod. A naopak Chlad ze „zamrzlých“ Ledvin se začne kumulovat ve spodní části těla – zejména pak v našich nohou.

Proč se spouští i rýma

Jinovou podstatu nemají jen Ledviny, ale i mozek. Proto jeho projevem na povrchu těla musí být opět tekutina. Tentokrát jde o hlenovitý výtok z našeho nosu – nám dobře známou rýmu. Základní dílo TCM, Vnitřní kniha Žlutého císaře, věnuje tomuto tématu celou jednu kapitolu, v níž mj. uvádí klasické přísloví – „(mozkový) hlen a slzy jsou jako bratři, umírají spolu v časech nebezpečí a společně si užívají života v časech radosti“. V praxi to znamená situaci, kdy Ledviny ztratí svou funkčnost a nedokážou déle svou vůlí zadržovat a řídit Vodu. V takovém případě začneme ronit slzy a zároveň se nám spustí rýma z nosu. 

Když čelíme větru

Ve všech výše uvedených případech bylo v nepořádku něco s naší vůlí – tedy v zásadě šlo vždy o situaci, kterou dokážeme sami svým přičiněním ovlivnit. Jsou však samozřejmě momenty, kdy k nám podnět spouštějící slzy přijde zvenčí. Když pomineme všeobecně známé účinky cibule, tak často nám vžene slzy do očí silný vítr. O letošním jaru je často větrno, a proto se nám může snadno dostat vítr pod kůži. Z pohledu TCM se jedná o napadení zevním větrem, kdy musí náš organismus vynaložit energii, aby vypudil pronikající větrný patogen. Jangová energie má v tomto případě tendenci se stahovat směrem dolů, k Ledvinám, aby ochránila esenci a kořen života. Proto ale začne scházet v našich očích, potažmo i mozku, a oheň se tu tak snadno nekontrolovaně rozhoří. Tělo jej proto potřebuje co nejrychleji uhasit, a proto začínáme slzet a / nebo chytíme rýmu. Podobnou situaci známe dobře i z přírody – silný vítr s sebou přináší změnu počasí, jež mnohdy představuje bouři či déšť.

Jak se (nejen) k slzám postavit

Před vnějším větrem se můžeme chránit snadněji – vhodným oblečením, pokrývkou hlavy, tím, že zůstaneme raději někde v závětří. Harmonizace fungování naší klíčové osy spojující Srdce s Ledvinami je celoživotní prací, v níž bychom neměli nikdy polevit – jinak nám zbydou oči tak akorát pro pláč. Nejde však přitom o to se úzkostlivě snažit držet se nějakého „důkladného a promyšleného návodu“. Pokud si zachováme jasný pohled a zdravou jiskru, naše Srdce nás navede nejlépe samo. Stejně tak je univerzální radou nad zlato vyvarovat se extrémů a neprožívat příliš své emoce – ať už jde o žal či smutek, anebo nadšení a vzrušení. Ostatně i v naší západní tradici doporučoval Aristotelés vždy „zlatou střední cestu“. Případnou inspirací Vám mohou být rovněž Pravidla duševní hygieny, anebo několik rad, co dělat, když se dostaví emoční potíže. Pokud se potýkáte s výše uvedenými problémy spojenými se syndromem chladných nohou a / nebo přehřáté hlavy, zná TCM celou řadu bylinných směsí, jež Vám dokážou účinně pomoci.

V případě pochybností s výběrem bylinných produktů doporučujeme Test Dobrý jazyk na www.patentnimedicina.cz. 

* * *

Starý mistr, Lao-C‘, před tisíciletími pravil: „Jakmile vymyslíte myšlenku, zasmějte se jí.“

Jasné a účinné – kde by se v takovém případě vzal čas, prostor a vůbec pomyšlení na slzy? :)

Pro TCM Herbs Mgr. Pavel Janšta

zavřít

Katalog TCM

Souhlasím a potvrzuji, že jsem terapeut, student nebo vážný zájemce o TCM.

Nejčtenější články

Proč je tak důležité chytit (a mít) slinu

Proč je tak důležité chytit (a mít)...

Proč je tak důležité, aby Země i člověk neztráceli chuť a měli – nebo chytili – slinu? Jaký je na to pohled Tradiční čínské medicíny (TCM)?

Odkud vane nebezpečný vítr

Odkud vane nebezpečný vítr

V průběhu roku se nám občas stane, že nás trocha „nevinného větříku“ ofoukne...

Jak si poradit s patologickým větrem

Jak si poradit s patologickým větrem

Artróza, vyhřezlá plotýnka, epilepsie, ztuhlá šíje, ječné zrno, závrať,...