1. Společnost TCM Herbs, s.r.o., se sídlem U Černé věže 315/6, 370 01 České Budějovice, IČ: 260 42 088, zapsaná u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 10832 (dále jen „správce“, „my“), jako správce osobních údajů zpracovává v případě odeslání vašeho dotazu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „Nařízení“), vaše následující osobní údaje:
 • jméno a příjmení,
 • případně telefonní číslo,
 • emailovou adresu,
 • text zprávy.
 1. Jméno, příjmení, emailovou adresu, text zprávy a v případě dobrovolného uvedení také telefonní číslo zpracujeme za účelem odpovědi na vámi vznesený dotaz nebo v rámci jednání o uzavření smlouvy. Takové zpracování umožňuje čl. 6. odst. 1 písm. b) Nařízení. Tyto osobní údaje budeme zpracovávat nejdéle 1 rok od zaslání vašeho dotazu, pokud neudělíte souhlas k dalšímu zpracování.
 2. Rádi bychom vám také jako poděkování za váš zájem zaslali jednou ročně na uvedenou e-mailovou adresu přání všeho dobrého do nového roku, a to po dobu 3 let od odeslání vašeho dotazu. Máme za to, že takové jednání je v našem oprávněném zájmu, tedy že nám to zákon umožňuje, a to čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení, a že takové chování nijak významně nezasahuje do vašich práv (protože se jedná pouze o jeden e-mail ročně a vy máte samozřejmě právo kdykoliv takové zasílání ukončit). Proti takovému zasílání máte tedy kdykoliv právo vznést námitku podle čl. 21 Nařízení a to buď na naši emailovou adresu: obchod@patentnimedicina.cz, telefonicky na 724 032 535, případně dopisem na adresu TCM Herbs, s.r.o., U Černé věže 315/6, 370 01 České Budějovice. Poté, co vaši námitku obdržíme, vás z databáze pro zasílání novoročních přání bezodkladně odstraníme.
 3. Zpracování osobních údajů provádíme my, osobní údaje však pro nás mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: 
 • společnost BCreative, s.r.o., web provider,
 • případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.
 1. Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle Nařízení máte právo:
 • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme, případně žádat kopii těchto osobních údajů,
 • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení  zpracování,
 • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů – výmaz však bude proveden jen v případě, že naše zájmy nepřevažují nad vaší ochranou soukromí nebo výmaz nebude v rozporu s právem,
 • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování a pokud dojde k uzavření smlouvy,
 • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s Nařízením,
 • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

zavřít

Katalog TCM

Souhlasím a potvrzuji, že jsem terapeut, student nebo vážný zájemce o TCM.