Jak posílit účinně a (c)hutně svou imunitu

Jak posílit účinně a (c)hutně svou imunitu

S imunitou se dnes potkáváme doslova na každém rohu... a její ohrožení na nás – ústy mnohých reklamních sloganů – čeká „hned za rohem“. Nejsme vůči tomu či onomu imunní… Imunita je oslabená a potřebuje stimulovat… Co si však pod imunitou představit z hlediska Tradiční čínské medicíny? Jak TCM vnímá její vskutku účinnou podporu?

Pohled od Západu

Pokud bychom se podívali na imunitu z perspektivy vědeckého oboru imunologie, tak označuje schopnost organismu bránit se proti tzv. „antigenům” – tedy zejména proti  buňkám patogenních organismů, virům nebo kupříkladu i nádorovým buňkám. Ty mohu přicházet jak z vnějšího prostředí, tak i z prostředí z pohledu organismu vnitřního. Celá řada významných lékařů a výzkumníků v této oblasti byla v uplynulém století oceněna Nobelovou cenou – ať už to bylo „za objev získané imunologické tolerance”, „za práci na struktuře protilátek” či „za objevy týkající se aktivace vrozené imunity”. V rámci této plejády význačných vědců nelze nevzpomenout i profesora Ctirada Johna, jenž nebyl jen imunologem a mikrobiologem v užším slova smyslu (podílel se mj. na vymýcení brucelózy), ale snažil se rovněž o integrální pohled na medicínu, aby se člověk nedíval na zdraví a nemoc z nutně omezeného pohledu vlastní specializace, ale zapojil i širší perspektivu souvisejících lékařských a vědeckých oborů. Sám se snažil rozvíjet se i na poli filosofie a v neposlední řadě mu bylo blízké divadlo a humor – bezpochyby velmi účinní pomocníci na poli tvorby přirozených protilátek proti škodlivinám. V těchto dnech by se Ctirad John dožil 100 let.

V užším slova smyslu znamená termín „imunita” naprostou odolnost organismu proti chorobě. Kdo by nechtěl být takovýmto „imunním jedincem”? Nabízí se nepřeberně receptů, jak podpořit tuto naši přirozenou obranyschopnost – nejčastěji zaznívá pravidelné fyzické cvičení, zdravá životospráva, nepodléhání (n)emocím, vyhnutí se trvale stresovému prostředí atd.

Perspektiva Východu

Jistě všechna tato doporučení dávají smyl i z pohledu TCM. Té je ostatně integrující pohled na člověka i na svět vlastní, přičemž se snaží vnímat v organismu nejen jeho fyzickou stránku, ale uvést v soulad rovněž stránku energetickou, emoční, mentální a duševní. Během tisíciletí tak praxe klasické čínské medicíny dala vzniknout celé řadě přístupů, jak podpořit přirozenou obranyschopnost našeho těla – ať už skrze fytoterapii (bylinnou léčbu), akupunkturu, akupresuru, čchi-kung (fyzické cvičení) aj. My bychom se v možném rozsahu tohoto článku – a v duchu (c)hutného titulku – zaměřili protentokrát zejména na vhodnou stravu a dietetiku.

Generál potřebuje vojsko

Pokud se podíváme na imunitu v duchu principů TCM, tak klíčovou roli při podpoře celkové odolnosti našeho organismu sehrává „obranná energie” – tzv. wei čchi (Wei Qi). Svou vydatnost čerpá primárně z esence ledvin (Jing) – tu máme každý z nás vrozenou a s jejím rezervoárem bychom měli nakládat co nejšetrněji, abychom ji zbytečným přepínám sil „neprošustrovali”. Neméně je důležité mít v co nejlepší kondici rovněž plíce, slezinu a žaludek, neboť právě z těchto orgánových systémů – tedy to, jak dýcháme a co jíme – se tvoří přímo obranná energie. V konečném důsledku jsou za aktivní obranu zodpovědná játra, jež jsou pomyslným „generálem”, jenž velí vojsku bránícímu případným škůdcům, aby pronikli do našeho organismu. Proto kvalitní strava hraje z tohoto pohledu tak důležitou roli – játra mohou být sebeaktivnější, ale když generál nemá dobře vycvičené vojsko (energie z vhodných potravin), sám o sobě toho moc i při sebevětší aktivitě nezmůže.

Kdy(ž) obranná energie slábne

Dříve než přistoupíme ke konkrétním doporučením, je namístě uvést nejčastější projevy, kdy je naše obranyschopnost oslabená. Jednoduše popsáno je to tehdy, kdy člověk „lehce chytí všechno”. Konkrétně se nejčastěji jedná o: bledou pleť, pocit chladu, třesení těla a averzi na chlad, chladné a studené končetiny, rychlý nástup fyzické i psychické únavy, všeobecná apatie. Specifickým projevem je pak spontánní pocení, neboť obranná energie (Wei Qi) mj. zodpovídá za otevírání a uzavírání pórů naší kůže, která v podstatě představuje první linii naší obrany. Můžeme si to připodobnit situaci, kdy máme sice skvělý hrad (naše tělo), ale u masivní brány chybí závora. V případě, že do našeho organismu vstoupí chlad (cizí patogen) „naplno”, tak se akutní fáze projevuje zimnicí, bolestmi kloubů, kýcháním, rýmou s čirým výtokem, zvýšenou citlivostí na zimu, pocitem chladu a z(a)tuhlosti, celkovým vyčerpáním…

Doporučená strava

Obecně určitě neuškodí držet se Pravidel zdravého stravování. Konkrétněji pak držet se té stravy, jež má jangový potenciál – čili podporuje energii čchi. V případě chutí pak jde zejména o pikantní, horkou až pálivou chuť – v Encyklopedii TCM potravin si můžete snadno dohledat, o jaké potraviny se jedná. Dobrým příkladem je ostro-kyselá polévka, jež nejdříve vypudí škodliviny (díky ostré chuti) a poté svou kyselostí stáhne póry.

Konkrétně je velmi vhodný čerstvý zázvor, anebo chilli či „ostřejší” čaj (např. Yogi). V akutní fázi je základní strategií vyhnout se pokud možno kyselé chuti, neboť ta uzavírá póry a patogen stahuje ještě více do hloubky (citron v čaji apod.). Chilli a zázvor dokáží na krátkou dobu póry naopak otevřít – tak akorát aby byly vyloučeny patogeny a vyčistí se nejen vnitřek, ale i povrch těla a celkově se posilní jangová a obranná energii (Wei Qi).

Pro podporu plic a dýchání je pak vhodné jemné koření chilli (dejte si však pozor na feferonky, neboť ty jsou mnohem více intenzivní a pro tělo příliš dráždivé!). Dále kari a černé koření, květák, pórek, křen, cibule, ředkvička, řeřicha, mandle a mandlové máslo či mandlové mléko.

 Tip na recept

Pokud byste chtěli něco vhodného poradit, co je možné si připravit doma v kuchyni, tak Vám můžeme doporučit odvar s čerstvým zázvorem a se zelenou jarní cibulkou: Vaříme kousky čerstvého zázvoru cca ve velikosti palce a zelenou cibulku v 0,5 litru vody po dobu 10 minut. Vypijte jeden až dva teplé šálky.

 * * *

Čínský klasik, Seng Can, pravil: „Jít po dokonalé cestě není obtížné, stačí si nevybírat. Pouze když přestanete cítit náklonnost a odpor, jasně tomu porozumíte.” Ať už se Vám v životě přihodí cokoliv, nevyčítejte to – sobě, druhým ani osudu.

Neboť máte vždy na vybranou –
projít nebojácně branou
a posílit energii obrannou;
anebo zůstat stranou
a říci ne-moci Na brzkou shledanou!

 

Pro TCM Herbs Mgr. Pavel Janšta

zavřít

Katalog TCM

Souhlasím a potvrzuji, že jsem terapeut, student nebo vážný zájemce o TCM.

Nejčtenější články

Proč roníme slzy

Proč roníme slzy

Jaká je skutečná příčina padání slz? Je „uslzenost“ v pořádku nebo ukazuje na stav vnitřní nerovnováhy a (budoucích) zdravotních komplikací?

Jak předcházet rakovině

Jak předcházet rakovině

Jak si vysvětlit to, že na první pohled tak podobné projevy nemocí mají ve výsledku úplně...

Proč byl únor suchý a březen je postní – z pohledu TCM

Proč byl únor suchý a březen je...

Jak na (před)jarní detoxikaci pohlíží Tradiční čínská medicína? Je pro nás vůbec prospěšná? A proč právě v tomto období roku?