Proč nespat s mobilem pod polštářem

Proč nespat s mobilem pod polštářem

Stále více lidí trpí různými fyzickými a psychickými problémy. Ať už jsou to emoční výbuchy, podlehnutí stresovým situacím, zažívací potíže, chronické nemoci … a také neschopnost usnout a alespoň na chvíli „vypnout“ a odpočinout si. Příčin může být samozřejmě celá řada, ale v posledních dekádách a letech vzrůstá geometrickou řadou silové pole elektřiny všude kolem nás. Jen si vybavte, kde všude s elektrickými přístroji přicházíte do styku – WiFi signálem počínaje a domácími spotřebiči konče. V článku se proto zaměříme na to, jak se lépe před elektrickými (vz)ruchy chránit a proč je to z pohledu Tradiční čínské medicíny tak důležité.

Člověk jako stroj?

V 17. století, na prahu éry osvícenství, rozumu a pokroku, razil francouzský filozof René Descartes pohled na člověka jako na stroj. Dnes se nám to může zdát překonané – přesto si však v mnohém udržujeme tento mechanický pohled na svět. Jsme přesvědčeni, že pokud rozebereme všechny detaily a „drobné součástky“ (např. díky stále větší specializaci ve vědeckých a lékařských oborech), uchopíme o to lépe i celek. Bohužel opak bývá často pravdou a pro samé stromy nevidíme les…

Zkusme však z tohoto víru nejrůznějších informací na chvíli poodstoupit a představme si z tradičního čínského pohledu, že vše funguje na principu energie – přístroje udržuje v chodu elektřina, lidé kmitají, země se točí, vesmír se rozpíná… Člověk se pak v přeneseným smyslu stává v podstatě tím nejdůmyslnějším a nejsofistikovanějším elektrickým (za)řízením na zemi.

Vůči elektrickým pod(vz)nětům z okolí nejsme imunní

Energie na sebe samozřejmě reagují – jinak se cítíme i fungujeme ve dne a jinak v noci, v zimě, anebo v létě. Netýká se to však jen vztahu mezi člověkem a zemí, respektive sluncem. Stejně tak to platí i o reakci lidského organismu na elektrické přístroje a magnetická pole. Dnes k tomu existuje i velké množství odborných studií, kde se můžeme dočíst i naprosto konkrétní čísla kolik mikrovoltů a mikrowattů na metr čtvereční naše tělo produkuje a naopak, jak velkému množství elektrické energie je náš organismus vystaven. Bio-elektromagnetismus coby vědní obor se pak snaží zkoumat to, jak funguje systém lidského těla v kontextu magnetické a bioelektrické energie. Problémem je však skutečnost, že jsme vystaveni stále větším externím zdrojům energie, aniž bychom si toho byli vědomi. Více a více lidí se tak stává (hyper)senzitivní na elektromagnetismus s nejrůznějšími zdravotními neduhy (v úvodu článku naznačenými). Přitom kolik tzv. „chytrých“ domácností má zdi svého domu prošpikované kabeláží, která ovládá vše od otevírání dveří až po polohování kuchyňského stolu. Dnes se mj. celosvětově plánuje nová telekomunikační síť 5G, která bude až desetkrát rychlejší než stávající 4G (čtvrtá generace bezdrátových systémů). Současný trend tak bohužel spíše hovoří o tom, že silových a turbulentních polí a zdravotních komplikací bude přibývat, než že bychom si mohli v blízké budoucnosti více vydechnout a odpočinout…  

Vypínat zařízení, když je nepotřebuji – hlavně v noci

Naše tělo má několik vrstev obrany (z pohledu TCM jde o tři jangové a tři jinové). Ta vnější se nazývá Tchaj-jang a je naším primárním ochranným štítem. Naše tělo tvoří ze 70% voda (stejné množství ostatně zaujímá i vodní plocha na povrchu země). Když si představíme řeku, tak její podstatou je pohyb, přičemž výše hladiny se během roku může měnit (v souvislosti s proměnou ročních období, srážkami, umělými nádržemi aj.). Obdobně pod naší kůží proudí ochranná „elektrická“ energie (čchi), jež efektivně brání vstupu nejrůznějších patogenů a škodlivých látek do organismu. Její množství a rychost proudění však nejsou vždy stejné – nejvíce je aktivovaná přes den a naopak nejméně mezi devátou večerní a třetí ranní (více k orgánovým hodinám v tomto článku). V noci se totiž energie čchi více stahuje do nitra našeho organismu, aby opravila a zregenerovala vnitřní orgány. A právě v tento čas jsou naše „vnější hradby“ nejméně hlídané.

Zlaté pravidlo říká: Myslete globálně, jednejte lokálně. Možná celosvětové trendy hnedka neovlivníte – ale své bezprostřední okolí určitě můžete. Je jasné, že obzvláště v této pandemií omezené době potřebujeme být poměrně často online. Můžeme si to však uzpůsobit tak, že vysílač WiFi vypneme, jakmile jeho signál nepotřebujeme – anebo používáme k našemu organismu šetrnější kabelové připojení k internetu. Než jdeme spát, vypneme všechna elektrická zařízení v domácnosti, která nemusí být zapnutá. Mobil nepotřebujeme mít pořád u ucha – ideálně je ho na noc vypnout či přepnout do letového režimu a nemít jej vůbec v místnosti, kde spíme. Relaxovat bychom neměli chodit do nákupního či zábavního centra, ale do přírody, zahrady, sadu … tedy do prostředí, kam k nám dolehne co nejméně rušivých signálů.

Posílit slezinu, plíce a ledviny

Kromě uzpůsobení našeho denního rytmu a volí TCM často i další přístupy, jež mohou účinně podpořit náš organismus. Lidé, kteří trpí zvýšenou citlivostí na elektromagnetické záření, mají většinou vyčerpaný imunitní systém. Z pohledu TCM jde často o nedostatečnost Plic a Sleziny, jejichž energie čchi přetváří vzduch a potravu na potřebnou výživu pro naše tělo. Potřebujeme je proto podpořit – ať už kvalitní stravou nebo dechovými cvičeními, anebo bylinnými směsmi. Obdobně bývá vybitá i vrozená baterie, z níž tělo čerpá životadárnou energii zejména pro nervový a hormonální systém – tedy Ledviny. I zde je na místě jejich podpora a tonifikace, s níž může (v)hodně pomoci správně sestavený bylinný vzorec.

V případě pochybností s výběrem bylinných produktů doporučujeme Test Dobrý jazyk na www.patentnimedicina.cz.

Ne úzkost, ale soulad

Určitě však nejde o to snažit se úzkostlivě a za každou cenu vyhnout škodlivým vlivům elektromagnetického záření. I kdybyste byli na tom nejvyšším vrcholku hory či v nejhlubším údolí, cizorodá energie se k vám dostane i tam. Mnohem důležitější je v sobě pěstovat zdravou sílu a vitální odolnost vůči nepříznivým vlivům. A s okolním prostředím najít co nejlepší společný souzvuk a soulad. Obdobně jako strom v lese, jenž pokud dobře koření, může velmi dobře (vy)růst, i když do něj klove datel, zahryzává se hmyz nebo zamilovaný pár hrotem nože do kůry vyrývá srdce s iniciálami…

* * *

Starý mistr, Lao-C‘, před tisíciletími pravil: „Mysli, která je klidná, se poddá celý vesmír.“ V knižní klasice, Tao Te Ťingu, na to pak navazují i konkrétnější rady do života: „Obydlí mějte blízko u země. Myšlení udržujte jednoduché. V konfliktech buďte čestní a velkorysí. Při vládnutí se nepokoušejte řídit. V práci dělejte to, co vás baví. V rodinném životě buďte naprosto přítomní.“ Takto možná ještě účinněji podpoříte své sebe-vědomí a přirozenou obranu, jež vás ochrání před škodlivými vlivy (zdaleka ne jen těmi elektro-smogovými…).

Pro TCM Herbs Mgr. Pavel Janšta

zavřít

Katalog TCM

Souhlasím a potvrzuji, že jsem terapeut, student nebo vážný zájemce o TCM.

Nejčtenější články

Proč byl únor suchý a březen je postní – z pohledu TCM

Proč byl únor suchý a březen je...

Jak na (před)jarní detoxikaci pohlíží Tradiční čínská medicína? Je pro nás vůbec prospěšná? A proč právě v tomto období roku?

RoundUp – proč obrací svět vzhůru nohama?

RoundUp – proč obrací svět vzhůru...

„RoundUp“ svým působením dokazuje, že obrací svět vzhůru nohama. Jak si poradit z jeho dopady z pohledu Tradiční čínské medicíny?

Čtyři rady pro zimu a nad zlato

Čtyři rady pro zimu a nad zlato

Jak bychom měli k nastupujícímu chladnějšímu období přistoupit, aby byla doopravdy posílena naše imunita a celková vitalita organismu?