Odkud vane nebezpečný vítr

Odkud vane nebezpečný vítr

Kdo by čekal, že se kdy na Moravu přižene tornádo? Pokud nastane takovýto extrémní případ, jsou škody nebývalé, tragické a nelze je ani slovy postihnout. I v průběhu roku se nám však stane, že nás trocha „nevinného větříku“ ofoukne a my máme pak ztuhlou šíji, zarudlé oči, horečku nebo i horší příznaky. Odkud vane takovýto nebezpečný vítr? Lze se na něj – z pohledu TCM – připravit?  

Vítr v každém případě přináší vždy změnu. Ponejvíce ji vnímáme skrze počasí, ale stejně tak se týká i našeho vnitřního prostředí – stavu emocí, mentální aktivity i proniknutí škodliviny (patogenu) do nitra našeho organismu. V předcházejícím článku Jak si poradit s patologickým větrem jsme si přiblížili, proč je – slovy klasika – „Vítr příčinou sta nemocí“ a jak si s nimi poradit. Nyní bychom se spíše zaměřili na to, jak se lépe chránit před tím, aby nás Vítr (nejčastěji spolu s patogenem Chladu) vůbec napadl.

Elementární znalosti TCM

Jestli pro nás vítr přinese v konečném důsledku pozitivní nebo negativní změnu, záleží samozřejmě v první řadě na našem celkovém stavu a přístupu. Pokud máme dobrý kořínek, správnou životosprávou a zdravou obrannou energii (wei čchi), nemají vnější škodliviny moc šanci, aby se nám dostaly na kobylku – tedy do nitra organismu. Ne každý a za všech okolností je však takto „optimálně vyladěný“ (čest výjimkám!). Můžeme si proto pomoci i klasickými znalostmi čínské medicíny, jež klade velký důraz na orientaci člověka v času a prostoru. Základní model TCM představuje 5 elementů – lépe řečeno 5 prvků či pohybů, neboť v jejich případě vskutku nejde o nic statického. Dřevo odpovídá energii jara, Oheň létu, Kov podzimu a Voda zimě. Země je pak usazující (či doslova uzemňující) prvek, jenž ukončuje každé roční období, aby se mohlo překlopit do dalšího.

ČAS

Harmonicky mezi těmito dynamickými elementy funguje cyklus rození (SHENG), kdy jeden prvek přechází v druhý – díky Dřevu plápolá Oheň; popel z Ohně tvoří Zemi; Země se koncentruje v Kovu; na Kovu se orosí Voda; a konečně díky Vodě může zas růst Dřevo. Zároveň mezi nimi platí i cyklus kontroly (KE), kdy se prvky navzájem kontrolují – Kov osekává Dřevo, Dřevo formuje Zemi, Země drží v březích Vodu, Voda hasí Oheň a Oheň taví Kov. Více o 5 prvcích se dočtete zde.

PROSTOR

Toto vše platí nejen v rovině času v rámci roku i každého dne, ale také se takto člení i základní prostorové souřadnice. Dřevo tak odpovídá východu a jihovýchodu, Oheň jihu, Země jihozápadu a severovýchodu, Kov západu a severozápadu a Voda severu. Když si tyto základní znalosti dáme do souvislosti s větrem, co praktického z toho pro nás plyne?

Odkud a kdy vane patologický vítr v jednotlivých sezónách?

JARO (4.února – 5. května)

Z pohledu čínského (solárního) kalendáře připadá jaro do tohoto období. Záleží samozřejmě na konkrétním roce, ale obecně to platí plus minus jeden den. Jaro odpovídá energii Dřeva. Ze základních vztahů pak víme, že Dřevo poškozuje Kov (cyklus kontroly). Proto platí, že pokud vane od 4. února do 5. května vítr ze západu nebo severozápadu, měli bychom zpozornět, protože poškozuje energii dané sezóny a je tudíž patologický. V takovém případě myslete na řádné oblečení a / nebo vyhnutí se nadměrnému pobytu venku.  

LÉTO (6. května – 7. srpna)

V létě vládne prvek Ohně, jenž snadno hasí Voda. Proto buďte pozorní, když v letních měsích fouká severák.

PODZIM (8. srpna – 6. listopadu)

Podzim představuje sezónu Kovu, jenž dokáže roztavit Oheň. V tomto případě je naopak škodlivý jižní vítr.

ZIMA (7. listopadu – 3. února)

A konečně zimu prostupuje element Vody.

Pokud korouhvička ukazuje na jihozápad nebo severovýchod, zpozorněte, protože to znamená Zemi, jež má tendenci ve svých březích stlačovat Vodu.

Jakýkoliv neadekvátní vítr

Výše uvedené představuje jen základní kompas. Existují mnohem komplexnější algoritmy, ale v tomto případě je potřeba se obrátit již na zkušeného a znalého TCM a Feng-šuej praktika. V zásadě však jakýkoliv neadekvátní vítr v daném prostoru a času s sebou zpravidla přináší i škodlivé (patogenní) vlivy. Vichřice, uragán či tajfun pak představuje samozřejmě extrémní případ.

Pokud do Vás přeci jen nějaký závažnější vítr zaduje, doporučujeme některou z patentních bylinných směsí spolu s pokud možno klidovým režimem a dostatečným odpočinkem. Možná byste se až divili, jak příznivý vliv může mít na Váš organismus hodinka, dvě spánku navíc – oproti Vašemu „běžnému“ režimu.

V případě pochybností s výběrem bylinných produktů doporučujeme Test Dobrý jazyk na www.patentnimedicina.cz. 

* * *

Čínské rčení praví: „Nedržte se jen jediné stezky, která vás vede do naprosté temnoty.“

Časy se proměňují a nás se to týká jakbysmet. Jeden a týž projev nemoci mohl mít u nás vloni jinou příčinu než letos. Zdánlivě nesouvisející věci mohou mít ve skutečnosti úzce spjaté vzájemné propojení …

Nebojte se proto zůstat otevřeni hledání nových cest – s plachtami připravenými na zadutí čerstvého větru.

Pro TCM Herbs Mgr. Pavel Janšta

zavřít

Katalog TCM

Souhlasím a potvrzuji, že jsem terapeut, student nebo vážný zájemce o TCM.

Nejčtenější články

Co si počít s Prázdnotou YIN?

Co si počít s Prázdnotou YIN?

V případě Prázdnoty YIN se jedná o jinou (doslova jinovou) nedostatečnost v organismu. A oproti Nedostatku Krve jde celkově o závažnější stav...

Jak doplnit Prázdnotu Krve?

Jak doplnit Prázdnotu Krve?

Krev představuje z pohledu TCM klíčovou složku našeho těla. Jak praví klasik: Krev je matkou QI. QI je velitelem krve.

Jak se stravovat v souladu s ročním obdobím

Jak se stravovat v souladu s ročním...

Z pohledu TCM je zásadní, aby všechny čtyři roční období – jaro, léto, podzim a zima...